5 Kasım 2016 Cumartesi

TEKNOLOJİ; ENGELLİLERİN İHTİYACI OLAN ARAÇ VE GEREÇLER HAKKINDA BİLGİ


1.İşitme engelliler için işitme cihazı haricinde başka iletişim cihazları var mı?
İşitme engelli bireyler çevreleriyle iletişim kurmak için çeşitli yolları kullanabilirler. Bu yöntemler arasında dudaktan okuma, işaret lisanı, yazarak iletişim kurma yöntemleri bulunmaktadır. Bunun yanı ağır derecedeki işitme kayıpları için bir ameliyat gerçekleştirilmektedir.
2.Görme Engellilerin Kullanımına Yönelik Araç Ve Gereçler Nerelerden Temin Edilebilir?
Görme Engellilerin Kullandıkları Basılı Materyallerden Yararlanmak İçin
Gören Eller İlköğretim Okulu Matbaası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Örnek Mahallesi 4. Sok NO: 2 Aydınlıkevler / Ankara
Tel: 0 (312) 318 24 85
Görme engellilerin kullandıkları diğer yardımcı araçlar ve gereçleri görme engellilerin derneklerinin rehberliği ile edinebilirsiniz.
3. Ortopedik engelli bir çocuğum var ama kalem kalemi tutamıyor.Buna yönelik bir
teknolojik çalışma var mı?
Çocuğunuzun eğitimi ve terapisi mümkündür ve bununla ilgili çeşitli teknolojiler vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmanız gerekmektedir. Aaşağıda rehabilitasyon merkezlerinin listesi bulunmaktadır.
Üniversiteler bünyesinde bulunan Rehabilitasyon Merkezleri
Ankara Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Merkezi
312712 23 40
Ankara Başkent Ün.Yapracık köyü Geriatri ve Psiko-sosyal Rehabilitasyon Merkezi
312299 80 02
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
312 310 33 33
Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.
Gazi Üniversitesiİşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezi
(312)2141000/5249
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi
3123198195
İstanbul Üniversitesi Fenilketonüri Tanı ve Tedavi Merkezi
2126350998
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.
3462262184
Erciyeş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.
3524374937
Trakya Üniversitesi Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi
Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.
Kocaeli Üniversitesi İzmit Rehabilitasyon Merkezi
2623734021
Sağlık Bakanlığına bağlı inşaatı devam eden Rehabilitasyon Merkezleri
Ankara Kızılcahamam Rehabilitasyon Merkezi
Balıkesir FTR Merkezi
Çorum FTR Merkezi
Çanakkale FTR Merkezi
Konya FTR Merkezi Proje halinde
Kütahya Simav FTR Merkezi
Niğde Bor FTR Merkezi
www.ozida.gov.trweb adresini ziyaret edebilirsiniz.
4. Engelliyüm ve bir özel tertibatlı araba almak istiyorum. Nerelerden bu arabayı temin edebilirim?
18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 2’nin 2 nci maddesinde “4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre muafen özel tertibatlı sakat aracı ithal edecek kişilerin el ve ayaklardaki ortopedik özre dayanan özürler nedeniyle malül ve sakat olması gerekir.” hükmü mevcuttur.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Engellinün, durumunu belgeleyen yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu ve H sınıfı sürücü belgesi ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
ÖZEL TERTİBATLI MİNİBÜS İTHALİ:
El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip, inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan minibüsler gümrük vergilerinden muaftır.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Engellinün, durumunu belgeleyen yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
MUAFİYETLER:
Sözkonusu araçlar gümrük vergilerinin yanısıra; Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergilerinden muaftır.
İLGİLİ MEVZUAT:
* 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
* Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve Eki Karar
* 18 Şubat 2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 2)
* 13 Mayıs 2000 tarih ve 24048 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 5)
* 07 Kasım 2000 tarih ve 24223 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 8)
* (Seri No:9 8)
* 01.06.2001 tarih ve 24419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.05.2001 tarih ve 2001/2397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
* 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
* 1318 sayılı Finansman Kanunu
* 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

* 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder